Boråsregionen

Regional utveckling

Det regionala utvecklingsarbetet i Sjuhärad ska inriktas på
hur vi tillsammans utvecklar vår delregion utan att äventyra
kommande generationers behov.