bild

MiniFOKUS

Boråsregionen presenterar MiniFOKUS - korta webinarium med fokus på områden i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa tvärsektoriella samtal över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt ge insikter och kunskap. MiniFOKUS återkommer en gång i månaden med nya ämnen.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vill skapa en delaktighet i det delregionala utvecklingsarbetet. Inte bara mellan delregion och kommuner, utan även viktiga samarbetspartners som t ex aktörer i innovationssystemet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för utvecklingen av vår delregion.

Upplägg webinarium
Korta möten innebär 50 minuter och innehåller en presentation om ett ämne som efterföljs av möjligheter att ställa frågor. Du får med dig insikter, kunskap och nya kontakter.

Just nu planeras 2024 års webinarium - har du förslag på teman eller vill samarrangera? Hör av dig till ellen.lageholm@borasregionen.se

Tidigare MiniFOKUS

26 januari Sjuhärad - starkare tillsammans. Hur vi som delregion kan öka vår attraktionskraft för kompetensförsörjning

Förmågan att attrahera människor och företag till vårt område är i hög grad sammankopplad med förutsättningarna för långsiktig utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant. Genom att stärka delregionens attraktions- och konkurrenskraft bidrar vi till att Sjuhärad är ett bra område att bo och verka i.

Program 09.00 - 09.50

2 juni 09.00 - 09.50 New European Bauhaus - hur kan New European Bauhaus och gestaltad livsmiljö vara en tillgång för vår delregion?

 • New European Bauhaus och Sjuhärad
  Lisa Haeger, kulturstrateg Boråsregionen
 • Presentation
 • Intro till New European Bauhaus
  Miroslava Grausova och Borut Cink, New European Bauhaus Team European Commission
 • NEB Sjuhärad och gestaltad livsmiljö
  Ulrika Sjölund, Science Park Borås Official NEB Partner Contact
 • Frågor via mentimeter och samtal
  Resultat från Mentimeter Pdf, 778.8 kB.

3 april 2023 10.00 - 10.50 Regionala Serviceprogrammet för Västra Götaland

 • Regionalt serviceprogram för Västra Götaland
  Hanna Katarina Nyroos, Lisa Lundin Västra Götalandsregionen
 • Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft i Sjuhärad
  Carina Krii från Coompanion Sjuhärad, Annika Andersson från Sexdrega byalag
 • Tips om utlysning från Tillväxtverket möjlighet för kommuner att söka pilotprojekt - Samverka för bättre service i landsbygder - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

15 december 2022 09.00 - 09.50 Ett kunskapshöjande webinarium där vi kommer få lära oss mer om hur det regionala utvecklingsarbetet bedrivs på EU-nivå och om Sveriges ordförandeskap 2023.

 • Västra Götalandsregionens Brysselkontor
  Alexandra Schafhauser, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens Brysselkontor
 • Europa Direkt Sjuhärad
  Katarina Tullia Von Sydow, EU-samordnare Europa Direktkontoret i Bollebygd
 • Samtal och möjligheter att ställa frågor

27 oktober 2022 09.00 - 09.50 El, energi och effekt - hur säkrar vi elförsörjning för invånare och kommuner?

MiniFOKUSet arrangerades tillsammans med Boråsregionens andra webbinariearrangemang inom ramen för Fossilfri Boråsregion Länk till annan webbplats..

Samverkan för trygg elförsörjning i Vårgårda kommun
Fredrik Bergman Miljöstrateg och Linn Marinder Näringslivschef (COI, Center of Innovation) Vårgårda kommun och Magnus Kuschel Innovationsledare, Innovatum

Vårgårda har i samverkan med det regionala energikontoret i Västra Götaland och i nära dialog med näringslivet under 2022 utrett både dagsläget och behovet på 3-5 års sikt avseende elförsörjning och effekt i kommunen. Slutsatsen är att mycket behöver göras och att det behöver göras snabbt för att säkerställa att både kommun och näringsliv kan växa och utvecklas i den pågående omvandlingsprocess som pågår inom både industri- och transportsektorn. God dialog och samverkan mellan alla berörda parter – till exempel näringsliv, kommun och nätägare – är en förutsättning för att lyckas. Vårgårda kommun och Energikontor Väst/Innovatum berättar om slutsatserna i kartläggningen och om hur de nu planerar att gå vidare i arbetet att trygga elförsörjningen i kommunen.

7 september 2022 09.00 - 09.50 Ett livskraftigt näringsliv med Kreativa och Kulturella Näringar

 • Hur kan vi stärka KKN företagare i regionen, hur ser det ut nationellt?
  Lisa Lundin och Terese Anthin presenterar förslagen från den nationella utredningen om hur de Kulturella och kreativa näringarna kan stöttas och varför samt hur det ser ut med kulturella och kreativa näringar i Västra Götaland
 • Lisa Haeger, Boråsregionen presenterar den rapport som Fyrbodals kommunalförbund utfört som handlar om KKN i det rurala sammanhanget.
  Länk till Fyrbodals rapport
 • Creative Cluster - Ett lokalt exempel Pdf, 229.5 kB.
 • I Boråsregionen finns redan ett fint samarbete i form av Creative Cluster. Hur fungerar det? Vad har man lärt sig på de år som föreningen varit verksam och hur är det att verka som kreativ företagare i delregionen? Verksamhetsledaren Ingrid Nyman presenterar.

10 maj 2022 09.00 - 09.50 En cirkulär och hållbar framtid - biogas som en del i den cirkulära omställningen

 • Förnybar gas i industrin – nuläge och förutsättningar
  Anna Liljeblad och Anna Wallentin från Energigas Sverige
 • Uponors omställning till grön energi – biogas som en viktig pusselbit
  Johan Strand, Uponor i Fristad

23 mars 2022 09.00 - 09.50 Hur kan vi arbeta med uppväxling av EU-medel för att stärka innovationskraften

 • ​Regionala EU-program 2021-2027​
  Andreas Catoni, näringslivsavdelningen Västra Götalandsregionen presenterar Regionalfond, Socialfond och Interreg. Kort reflektion från föregående programperiod, vilka aktörer har varit mest aktiva och vad kan det bero på?​
 • Hur arbetar Science Park Borås med uppväxling av EU-medel? ​Erik Valvring, näringslivsstrateg Science Park Borås.​
 • ​Deltar gjorde även Jonas Widerström, näringslivsenheten Borås stad utifrån erfarenheten av att driva EU-projekt i samverkan. ​

22 februari 2022 09.00 - 09.50 Fokus på Nationell infrastrukturplan

 • Nationell infrastrukturplan - Maria Zachariadis enhetschef Strategisk planering på Trafikverket om planen
 • Västra Götalandsregionens prioriteringar, Max Falk, infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen om regionens prioriteringar i yttrandet


12 januari 2022 09.00 - 09.50 Fokus på kraftsamlingen Digitalisering

 • Kraftsamlingen Digitalisering, Maria Larsson, samordnare för kraftsamlingen, Västra Götalandsregionen
 • Modellkommun för äldreomsorgens digitalisering, Lena Dahlberg, Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik, Borås stad

16 december 09.00 - 09.50 Fokus på kraftsamlingen Fullföljda studier

 • Kraftsamlingen Fullföljda studier, Ylva Bryngelsson, samordnare för kraftsamlingen, Västra Götalandsregionen
 • Vårt delregionala arbete med fullföljda studier, Mikael Szanto, delregional samordnare Boråsregionen
 • Svenljungas unga hälsa – ett lokalt exempel, Helena Lundgren och Ulrika Hautala, Svenljunga kommun

14 oktober 09.00 - 09.50 Fokus på fokusområdet En cirkulär och hållbar framtid och kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller

 • Kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller
  Jenny Sjöstedt, samordnare för kraftsamlingen för cirkulära affärsmodeller, Västra Götalandsregionen
 • Hur kan vi arbeta med cirkularitet på delregional och lokal nivå?
  Alice Karlström, projektledare för Boråsregionens avfallsplan och Fredrik Bergman, Vårgårda kommun

15 september 09.00 - 09.50 Fokus på energiläget och elförsörjning och kraftsamligen elektrifiering

 • En översikt av energiläget 2021, Elin Grahn från Energimyndigheten presenterar rapporten Energiläget 2021 – en översikt  Pdf, 649.7 kB.
 • Presentation av Energiläget 2021, Elin Grahn
 • Nuläget i Sjuhärad - Magnus Kuschel, specialist i Boråsregionens projekt Samverkan för trygg elförsörjning​
 • Presentation av Nuläget i Sjuhärad inklusive svar på Menti-frågorna

9 juni 09.00 - 09.50 - Fokus på Hållbar mobilitet och den långsiktiga prioriteringen Knyta Samman Västra Götaland

 • Hur ser Västtrafik på hållbar mobilitet? Marita Albrektson, Projektledare Kombinerad mobilitet på Västtrafik
 • Hållbar mobilitet i Trafikförsörjningsprogrammet och framtiden, Roland Karlsson, KSO i Ulricehamn och ledamot i Kollektivtrafiknämnden
 • Samtal om hållbar mobilitet, Karin Björklind och Karin Stenlund från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodal kommunalförbund
 • Presentation från MiniFOKUS 9 juni

MiniFOKUS 4 maj 09.00-09.50 - Fokus på kraftsamlingen Elektrifiering

 • Presentation från Ulrika Colpiers, Lindholmens Science Park om utvecklingen av elpersonbilar
 • Presentation från Line De Verdier, Västra Götalandsregionen om Kraftsamling elektrifiering och laddinfrastruktursatsning för tunga och lätta fordon

MiniFOKUS 30 mars - Fokus på den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften

 • Presentation från Erik Valvring, Science Park Borås

Vill du vara med på sändlistan?
Anmäl dig via denna länk Länk till annan webbplats. för att få inbjudningar till kommande MiniFOKUS

Kontakt
Har du funderingar eller frågor om MiniFOKUS, kontakta Ellen Lageholm.