bild

MiniFOKUS

Boråsregionen presenterar MiniFOKUS - korta webinarium med fokus på områden i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa tvärsektoriella samtal över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt ge insikter och kunskap. MiniFOKUS återkommer en gång i månaden med nya ämnen.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vill skapa en delaktighet i det delregionala utvecklingsarbetet. Inte bara mellan delregion och kommuner, utan även viktiga samarbetspartners som t ex aktörer i innovationssystemet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för utvecklingen av vår delregion.

Upplägg webinarium
Korta möten innebär 50 minuter och innehåller en presentation om ett ämne som efterföljs av möjligheter att ställa frågor. Du får med dig insikter, kunskap och nya kontakter.

 

Nästa MiniFOKUS

27 oktober 2022 09.00 - 09.50 El, energi och effekt - hur säkrar vi elförsöjrning för invånare och kommuner?

MiniFOKUSet kommer arrangeras tillsammans med Boråsregionens andra webbinariearrangemang inom ramen för Fossilfri Boråsregion Länk till annan webbplats..

 

Tidigare MiniFOKUS

7 september 2022 09.00 - 09.50 Ett livskraftigt näringsliv med Kreativa och Kulturella Näringar

10 maj 2022 09.00 - 09.50 En cirkulär och hållbar framtid - biogas som en del i den cirkulära omställningen

23 mars 2022 09.00 - 09.50 Hur kan vi arbeta med uppväxling av EU-medel för att stärka innovationskraften

22 februari 2022 09.00 - 09.50 Fokus på Nationell infrastrukturplan


12 januari 2022 09.00 - 09.50 Fokus på kraftsamlingen Digitalisering

16 december 09.00 - 09.50 Fokus på kraftsamlingen Fullföljda studier

14 oktober 09.00 - 09.50 Fokus på fokusområdet En cirkulär och hållbar framtid och kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller

15 september 09.00 - 09.50 Fokus på energiläget och elförsörjning och kraftsamligen elektrifiering

9 juni 09.00 - 09.50 - Fokus på Hållbar mobilitet och den långsiktiga prioriteringen Knyta Samman Västra Götaland

  • Hur ser Västtrafik på hållbar mobilitet? Marita Albrektson, Projektledare Kombinerad mobilitet på Västtrafik
  • Hållbar mobilitet i Trafikförsörjningsprogrammet och framtiden, Roland Karlsson, KSO i Ulricehamn och ledamot i Kollektivtrafiknämnden
  • Samtal om hållbar mobilitet, Karin Björklind och Karin Stenlund från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodal kommunalförbund
  • Presentation från MiniFOKUS 9 juni Pdf, 2.2 MB.

MiniFOKUS 4 maj 09.00-09.50 - Fokus på kraftsamlingen Elektrifiering

MiniFOKUS 30 mars - Fokus på den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften

Vill du vara med på sändlistan?
Anmäl dig via denna länk Länk till annan webbplats. för att få inbjudningar till kommande MiniFOKUS

Kontakt
Har du funderingar eller frågor om MiniFOKUS, kontakta Ellen Lageholm.