Boråsregionen

Aktuellt

 • Nu kan du anmäla dig till FOKUS Boråsregionen 10 november!

  Varmt välkommen till en dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling in Sjuhärad.09.30 Välkomna
  Kristina Jonäng, ordförande för regionutvecklingsnämnden och representant för Direktionen hälsar välkomna
  Syfte med dagen
  Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund
  Hur kan vi konkret arbeta med omställning av komplexa system?
  John Holmberg från Chalmers
  Kaffe
  Hållbarhet 2020-2025 i klimat– och coronakrisens spår
  Erik Herngren från Kairos Future framtidsspanar om hur hållbarhetslandskapet förändras och växlar upp
  Lunch
  Gruppdiskussioner Sammanfattning och paneldiskussion
  Efterföljande samtal och möjligheter att ställa
  frågor
  16.00 Tack för idag! Anmäl dig via denna länk  Länk till annan webbplats.senast 2 november.Inbjudan som pdf. Pdf, 1.4 MB.

  Läs mer
 • Utdelning av Sydvästenpriset 2021!

  Den 14 oktober delar Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås för sjätte året i rad ut SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Läs mer
 • Bli en minimeringsmästare!

  Sverigekamp i hållbar livsstil söker tävlingsdeltagare
  Läs mer
 • Seminarieserie kring förnyelsebar el
  och nätkapacitet!

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 10 november

  En heldag där vi gemensamt skapar förutsättningar för en hållbar regional utveckling - politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår utveckling.
  Läs mer
 • Ny utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 antagen!

  Den 4 juni antog Direktionen Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.
  Läs mer
 • Föreläsningsserien Grunden

  Nu är vår föreläsningsserie Grunden påbörjad!
  Läs mer
 • Navet partner i EU:s Bauhaus initiativ

  Navet utsedd till partner i EU:s nya Bauhaus – ett europeiskt initiativ för en hållbar framtid
  Läs mer
 • Dags för vårt första MiniFOKUS!

  Den 30 mars introducerar vi MiniFOKUS - webinarium för att öka delaktigheten och kunskapen i det regionala utvecklingsarbetet.
  Läs mer
 • Information om Boråsregionens nya avfallsplan

  Avfallsplan — Hur skapar vi ett hållbart och cirkulärt samhälle där avfall ses på i ett annat ljus?
  Läs mer
 • Hållbar mobilitet

  Välkommen till slutkonferens för projektet Tur & Retur
  -Hållbara resor mellan land och stad i Fyrbodal.

  Läs mer
 • Klimatklivet - Informationsträff 9 mars

  Vem kan söka? Vilka investeringar kan jag söka för? Hur söker jag och när ska jag söka?
  Läs mer
 • Närvårdssamverkans digitala spridningskonferens 26 februari

  Läs mer
 • Fossilfri Boråsregion: Månadswebinarium

  Biodrivmedel—Hur ser biogaspotentialen ut för Sjuhärad och hur kan medlemskommunerna tänka kring drivmedel som HVO, etanol och RME?
  Läs mer
 • Nominera en ledare till SydVästenpriset 2021

  Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser varje år ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer inom Västra Götalands län som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap. Nu har du möjlighet att nominera din kandidat!
  Läs mer
 • Proaktiva dataskyddsombud

  Läs mer om hur Boråsregionens Dataskyddsombud ser på 2021.
  Läs mer
 • Fossilfri Boråsregion: Månadswebinarium

  Hållbar Mobilitet i mindre samhällen och på landsbygd — en viktig framtidsfråga för många kommuner.
  Läs mer
 • En engagerad eldsjäl lämnar Navet

  Lotta Johansson går i pension efter 24 år på Navet science center
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2020

  FOKUS Boråsregionen 2020 - så här sammanfattade deltagarna dagen
  Läs mer
 • Turismens Dag 2020

  Fredagen den 25 september firades Turismens dag i Boråsregionen Sjuhärad. Syftet med dagen är att inspirera, få kunskap, samtala och knyta kontakter. I år arrangerades dagen digitalt med anledning av Covid-19-pandemin.
  Läs mer
 • Samråd 2 om ny järnväg Göteborg-Borås

  Trafikverket bjuder in till ytterligare ett digitalt samråd gällande ny järnväg mellan Göteborg och Borås.
  Läs mer
 • Turismens dag 2020

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal och kunskap - och så delar vi ut priset som Årets Turismaktör 2020.
  Läs mer
 • Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020

  För dig som är företagare i Boråsregionen/Sjuhärad och som möter stora utmaningar på grund av Corona finns nu Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 , med fokus på rådgivning och vägledning, affärsutveckling och finansiering.
  Läs mer
 • Information om coronaviruset

  Boråsregionen följer noggrant utvecklingen av coronaviruset covid-19
  Läs mer
 • Vård- och omsorgscollege Sjuhärad har blivit återcertifierat

  Det innebär att organisationen uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier och är certifierade under perioden 2020 - 2024.
  Läs mer
 • Spridningskonferens Närvårdssamverkan

  23 januari genomförde Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en spridningskonferens med syfte att stärka samverkan, inspirera, locka, lära samt motivera till samverkansarbetet.
  Läs mer
 • Nyproducerad plan för ett hållbarare Sjuhärad

  Klimatarbetet i Sjuhäradskommunerna ska stärkas tillsammans. Nu tas en ny avfallsplan fram för bättre återvinning och återanvändning i regionen.
  Läs mer
 • Agenda 2030 - i din verksamhet?

  Agenda 2030- Fördjupning och grundkunskap
  Hur kopplas de globala målen till din verksamhet?

  Läs mer
 • 12 miljoner kronor delregionala tillväxtmedel fördelade

  Årets fördelning av tillväxtmedel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är klar
  Läs mer
 • Delregional kulturplan antagen

  Direktionen antog 8 november en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa framtidstro.
  Läs mer
 • Boråsregionens DSO:er tipsar i radion

  Dan Bodin och Magnus Blomquist jobbar som dataskyddsombud (DSO) på Boråsregionen.
  Läs mer
 • Högtidlig certifieringsceremoni för vård- och omsorgscollege

  Den 15 oktober firades att lokala vård- och omsorgscollege BoBo (Borås/Bollebygd) blivit certifierat och uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier.
  Läs mer
 • Praktiksamordning – nu är arbetet igång!

  Praktiksamordning med webbverktyget Praktikplatsen.se (PP.se) är igång.
  Läs mer
 • Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.

  Temadag 14 november
  Boråsregionen och medlemskommunerna i Sjuhärad arrangerar tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet för tredje gången en temadag. Denna gång utgår vi från tvärsektoriell samverkan och temat:

  Läs mer
 • Turismens dag

  Besöksnäringen är viktig för vår region och vi arbetar på många sätt för att stärka den. Ett sätt är att skapa tillfällen att träffas och inspirera varandra.
  Läs mer
 • Turismens Dag 27 september

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal, kunskap, fika och lunch - och så delar vi ut priset som Årets Turismföretagare 2019.Välkommen!PLATS: Kvarnen i HyssnaANMÄLAN: via denna länk >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Inbjudan som pdf >> Pdf, 234.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
 • Lokalt VO-College Bollebygd/Borås

  Certifierat lokalt VO-College – nu är arbetet i gång i Bollebygd/Borås (BoBo-området)
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2019

  24 april gick den första FOKUS Boråsregionen av stapeln. Ett helt nytt forum för att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.
  Läs mer
 • Navet science center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • Digitaliseringsdagen 2019

  Fredagen den 15 mars samlades 133 deltagare för Digitaliseringsdagen 2019 på Textile Fashion Center. Syftet med dagen var att inspirera och ge nya insikter när det gäller förändringsledning och vad digitalisering innebär i praktiken.
  Läs mer
 • Certifieringsbesök gällande VO-Collegesamverkan i BoBo-området

  Den 3 april har parterna i Bollebygd/Borås (BoBo-området) upprättat ett dagsprogram för att ta emot besök av certifierare från Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 24 april

  FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Syftet är att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
  Läs mer
 • Alla vinner på väl underbyggda val

  Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund.
  Läs mer
 • FIS Cross-Country World Cup Ulricehamn

  De gjorde det igen! Arrangörerna, publiken, funktionärerna och tävlanden – skapade en folkfest i Ulricehamn. 45.000 besökare fick se tävlanden från 19 nationer i spåren.
  Läs mer