Boråsregionen

Lump – Nutidens textilinsamlare

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Projektperiod: Januari – juni 2024
Finansiär: VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kontaktpersoner:
Hanna Hellström, hanna.hellstrom@vgregion.se
och
Elin Svensson, elin.svensson@borasregionen.se


Om projektet

Från den 1 januari 2025 ska kommuner samla in textilavfall separat från annat avfall. Västra Götaland är ledande inom textilbranschen och för att kommunerna i Västra Götaland ska bli så effektiva och bra som möjligt på att samla in och uppmuntra till återanvändning av textilier genomförs nu en förstudie. Inom förstudien undersöks hur kommunerna i Västra Götaland kan samverka med varandra och med relevanta aktörer inom textilkedjan samt vilka förutsättningar som finns för att samla in textilavfall.

Alla kommuner inom Västra Götaland kommer i februari besvara en enkät och relevanta aktörer inom textilkedjan kontaktas löpande för dialog.

Är du en relevant aktör inom avfalls- eller textilbranschen eller bara nyfiken på att höra mer om projektet kontakta gärna projektledningen.

Projektet pågår under våren 2024 och avslutas med ett seminarium 17 juni i Borås.

Välkommen på slutseminar

Anmälan: Via denna länk Lump (esmaker.net) Länk till annan webbplats.

Vem: Alla kommuner i Västra Götaland
Datum: Måndag 17 juni
Tid: 13.00-15.30
Plats: Lilla Navet, Borås eller online

Urval från programmet

  • Aktuell lagstiftning och på gång inom textil med bla Rebecca Uggla från Naturvårdsverket
  • Resultat från förstudien
  • Resultat från en undersökning av användarbehov
  • Framåtblick och diskussionerBoråsregionen