Boråsregionen

Temp

FOKUS Boråsregionen är en dag att samlas för vårt gemensamma
arbete med att skapa en hållbar regional utveckling. Under dagen skapar vi en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans med utgångspunkt i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030.

FOKUS Boråsregionen arrangeras årligen. Målgrupp för arrangemanget är politiker, tjänstepersoner, näringsliv och övriga aktörer som arbetar för regional utveckling.


Nu kan du anmäla dig till årets fokusdag!

Temp

FOKUS Boråsregionen 9 november 2022

Temp

Bengt Hilmersson, ordförande för beredning välfärd och kompetens inledde dagen med att hälsa välkommen till årets fokusdag med tema Strategisk kompetensförsörjning!

Därefter samtalade Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen. Magnus önskar lämna idag med nya relationer och goda idéer som vi kan ta med oss och konkretisera i vårt regionala utvecklingsarbete.

Intressant dialog efter mentifrågorna ”Vilket yrke tror du finns 2030 som inte finns idag?” och ”Vilket yrke tror du inte finns kvar 2030”? - Kanske är det så att yrken som reparatör för åkergräsklippare och skoputsare får stå tillbaka för nya yrken som influencerlärare, e-chef, samt cirkulär affärsutvecklare?

Per Anders Östby (PA) från Kairos Future Länk till annan webbplats. presenterade fem trender kring morgondagens arbetsmarknad och framtidens kompetensförsörjning; hållbarhetsfrågan, mobil transformation, globaliseringen, digitalisering och kompetensbristen. Bilden visar resultatet från mentifrågan ”Vilken av dessa fem trender kommer påverka Boråsregionen mest de kommande 10 åren?” –

PA varvade mentifrågor, dialog i bikupor och intressant presentation om vart i hela världen världen egentligen är på väg genom att visa på pendlingsmönster, livsfasens strömningar, vad som gör en plats attraktiv och flertalet variabler som påverkar kompetensfrågan.

Ett medskick från PA är att titta på de tre variablerna platsattraktivitet, boendepreferenser, arbetslivsbalans tillsammans över organisatoriska gränser och kanske den viktigaste uppmaningen; lyssna på den yngre generationen.

Joacim Waara från Västra Götalandsregionens analysavdelning presenterade förutsättningar och utmaningar utifrån Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sjuhärad fram till 2035 (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Grundläggande problematik, delregionala prognoser, metod och innehåll, demografi, försörjningskvoter, utbud och efterfrågan på arbetskraft, exempel. (länk till presentation Pdf, 640 kB.).

Vad är det som attraherar internationell kompetens till en stad/region? Hur kan arbetsgivare framgångsrikt rekrytera kompetens från andra länder? Efter lunch fick vi korta utblickar av verktyg för kompetensförsörjning; Niklas Delersjö från Move to Gothenburg Länk till annan webbplats. pratade om hur regioner och arbetsgivare kan attrahera internationell kompetens som en del i arbetet med att lösa kompetensfrågan. Niklas tipsade också om rapporten ‘European Talent Intelligence Manual 2022’ Länk till annan webbplats. som innehåller mycket intressant information om skillnaden mellan europeiska länder och talangattraktion (länk till presentation Pdf, 3.5 MB.).

Jessica Till från Borås stad – hur får vi ungdomar att vilja välja utbildningar som leder till ”rätt” jobb. Jessica lyfte vikten av tidig information till unga och flertalet goda exempel av samverkan mellan skola och arbetsliv som Framtidsbussen, Ung ekonomi & Entreprenörskap, Spara och Slösa-musikalen på Sagateatern i Borås, Upplevelseverkstad och Tekniktrappan. Citatet ”Barn som inte blir lyssnade på lyssnar inte heller på oss” kommer från Jane Larsson, rektor på Särlaskolan 7-9 och det citatet sammanfattar också vad som kanske är nyckeln till att få ungdomar att vilja välja ”rätt” (länk till presentation Pdf, 2.2 MB.).

Därefter delade vi in oss i grupper för att diskutera frågeställningarna:

  • Vilka utmaningar på kompetensförsörjningsområdet kan vi i Sjuhärad arbeta tillsammans med?
  • Vad kan vi åstadkomma tillsammans om vi verkligen bestämmer oss och satsar på att lyckas?
  • Vad ska vi börja med?

Paneldiskussion med följande representanter: Anders Stenström, Högskolan i Borås, Bengt Hilmersson (C), ordförande beredning välfärd och kompetens, Mats Palm (S), vice ordförande beredning välfärd och kompetens
Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen samt Jan Andersson, IUC Sjuhärad.

Panelen diskuterade kompetensbehov, utbildning och frågan; spelar det verkligen roll att personer arbetar inom yrken som de inte är utbildade inom? Panelen fick också ge deras hisspitch om Sjuhärad utifrån styrkor inom kompetens. En ihopslagen hisspitch blev teknisk klurighet och affärsmannaskap, samverkan mellan akademi, näringsliv och kommuner, entreprenörsanda samt hög textil kompetens.

Ett viktigt inspel från publiken var att som arbetsgivare och chef på beslutsfattande poster utmana sig själv och de förutfattade fördomar som vi alla bär på för att öppna upp och ta emot arbetskraft med större mångfald.

Stort tack alla som deltog och bidrog till 2022 års FOKUS-dag!