Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023.

Utlysning 2023
Boråsregionen kommer att utlysa medel för år 2023. Ramarna för utlysningen beslutas av Direktionen i september 2022. Mer information om kommande utlysning för år 2023 kommer att läggas upp på denna sidan till hösten.

Dokument

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm


Förstudiemedel

Just nu går det inte att ansöka om förstudiemedel. Mer information inför 2023 kommer i höst.