Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023.

Utlysningsperiod för 2023 är stängd
Boråsregionen har utlyst medel perioden 19 september - 3 oktober 2022 för år 2023. Just nu pågår handläggning av inkomna ansökningar.

Dokument

Ansökan ska skickas till
Ansökan skickas per post samt epost till:
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Ansökan DRUM 2023” i rubrikhuvudet.

Beslut
Beslut om fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023 tas av Direktionen på sammanträdet 21 oktober.


Förstudiemedel

Ansökan om förstudiemedel är öppen till 31 mars 2023.

Läs mer >> Öppnas i nytt fönster.


Har du frågor?

Kontakta Ellen Lageholm