Boråsregionen

Praktikplatsen

Samordning av kontakter mellan arbetsgivare och studerande för framtida kompetensförsörjning

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljat bidrag: 672 000kr för 2021
Projektperiod: 2019-04-01-2021-06-30
Kontaktperson: Helen Nordling

Beskrivning
I Sjuhärad saknas idag ett effektivt sätt att kvalitetssäkra men framförallt att samordna praktikplatser som arbetsgivare upplåter till studerande i sina verksamheter för att de studerande ska få praktisk träning. Förutom de praktikplatser som ska rymmas inom alla yrkesutbildningar, ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, högskolan, ska nu även alla elever i grundskolans årskurs 8 och 9 erbjudas praktik. Det innebär att det finns ett stort behov av att samordna platser och praktikperioder mellan samtliga utbildningsanordnare och det måste skötas rationellt och effektivt men även att kontakterna med alla arbetsgivare kvalitetssäkras.

Med projektet vill man utveckla ett webbaserat samordningsverktyg i Sjuhärad efter förlaga från Göteborgsregionen för att gynna och förenkla samarbetet och samordningen mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare på bästa sätt. Projektet är ett kommungemensamt pilotprojekt då varken system eller samordningsmetod används idag i Sjuhärad. Det är sprunget ur behovet av stärkta kopplingar mellan skola och arbetsliv samt ur behovet att utveckla samordning mellan utbildningssystemen för att minska konkurrensen om praktikplatser. Syftet är att införa ett samordningsverktyg för att tillse att de många processer som utförs inom praktikområdet kvalitetssäkras samt att arbetet effektiviseras för både arbetsgivare, skolpersonal och studerande.

Målstyrning
Projektet Samordning av kontakter mellan arbetsgivare och studerande för framtida kompetensförsörjning söker bidrag inom målområdet En region för alla där målet är att utveckla samordningen inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov.

Sjuhäradsperspektiv
De kommuner som ingår i projektet är Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Mark. Herrljunga. Vårgårda kommer eventuellt att ansöka om certifiering för att ingå i Vård- och Omsorgscollege och kan då ta del av detta samordningsprojekt. Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är vägledande för detta tillväxtprojekt.

Aktiviteter
I dialog med Göteborgsregionen skapa en webbplattform för samordning av praktikplatser.

Långsiktig effekt
Ett positivt samarbetsklimat mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare så att alla ungdomar ges förutsättningar att få bra ingångar i samhället och yrkeslivet vilket leder till en hållbar tillväxt.