Boråsregionen

Strategisk markanvändning

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljat stöd: 500 000kr/år
Projektperiod: 2023-01-01-2024-12-31
Kontaktperson: Johanna Dalqvist

Syfte
Projektet syftar till att hitta en modell för att prioritera hur marken används på bästa sätt för att skapa hållbar samhällsplanering i Sjuhärad.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområdet Hållbar samhällsplanering och insatsen Samordning av kommungemensamma planeringsfrågor.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Olika funktioner i kommunerna är involverade i projektet, den kommunala förankringen är en förutsättning eftersom resultatet ska användas av kommunerna i deras eget planarbete. Samhällsbyggnadschefer är en central gruppering i projektet.

Förväntat resultat
Projektet har ett mätbart mål: Att alla kommuner i Sjuhärad ser nyttan med och använder den framtagna modellen i sina prioriteringar och i sitt planeringsarbete.