Boråsregionen

Ung Företagsamhet

Projektägare: Ung Företagsamhet Älvsborg
Beviljat bidrag: 800 000kr
Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-12-31
Kontaktperson: Rebecca Bitto

Beskrivning
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och har sedan 20 år tillbaka utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Utbildningen innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår. Verksamheten erbjuds och bedrivs på samtliga gymnasieskolor i Borås, Vårgårda, Herrljunga, Mark, Svenljunga och Ulricehamn. Sedan 2010 arbetar UF även på grundskolan.

Målstyrning
Ungföretagsamhet söker projektmedel inom målområdet En ledande kunskapsregion med de prioriterade målen Stimulera entreprenörskap och intraprenörskap samt Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.

Sjuhäradsperspektiv
Samtliga kommuner i Sjuhärad använder sig av Ung Företagsamhets läromedel både i grundskolan och på gymnasierna.

Aktiviteter
Aktiviteter som planeras under året är: internrapportering, planering, rapportering, kartläggning, rektorsmöten, dialog med grundskolor, kartläggning av nya pedagoger, utbildning av pedagoger mm.

Långsiktig effekt
UF verksamhet på grund- och gymnasieskolor är en integrerad del av skolan som stimulerar entreprenörskap.

www.ungforetagsamhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.