Boråsregionen

Genomförda konferenser

30 november Samverkan kring våld i nära relation

10 november 2023 FOKUS Boråsregionen

23 mars 2023 Temadag ekonomi och utmaningar

Genomförda webbinarier

2 juni 2023
MiniFOKUS Regional utveckling

Hur kan New European Bauhaus och gestaltad livsmiljö vara en tillgång för vår delregion?

23 mars 2023 Fossilfritt Boråsregion

Biogas och Vätgas - Energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad.

3 april MiniFOKUS Regional utveckling

Regionala Serviceprogrammet för Västra Götaland. Hur vi kan arbeta för att stärka platsers attraktivitet?