Boråsregionen

INKW för inspiration

Projektägare: Borås INK
Beviljat bidrag: 400 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Mats Ekman

Syfte
Projektet syftar till att öka medverkande bolags och entreprenörers förmåga att etablera eller utveckla sin verksamhet kopplat till den omställning vi står inför samt bidra till hög konkurrenskraft samtidigt som vårt nätverk inom regionen möjliggör ett utökat kontaktnät inom hela Västra Götaland.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion och insatsen Länkningen till hela Västra Götalands innovationssystem.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Enligt ansökan har projektet också förankrats med partners som Västsvenska Handelskammaren, Nordiska Textilakademin, Drivhuset med flera för att säkerställa spridning inom hela regionen. Projektet ser möjligheter att genom projektet och det nära samarbetet med Science Park Borås och Högskolan i Borås att sammanföra akademi och näringsliv.

Förväntat resultat
Projektet har tre mätbara mål under projektperioden: 12 antal fysiska träffar under perioden 2023–2024, 180 deltagare under 2023–2024 och 60 inlägg i sociala medier.