Boråsregionen

Anslagstavla

Tillkännagivande av protokoll och kungörelser
Här kan du se alla publicerade anslag och kungörelser från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Vad är ett anslag?
Ett anslag är ett bevis på att ett sammanträdesprotokoll är justerat. Att protokollet är justerat betyder att det har skrivits under av ordförande och utsedd justerare. Anslaget är publicerat på anslagstavlan i tre veckor och då kan du som kommuninvånare överklaga besluten. När de tre veckorna har gått avpubliceras anslaget och då kan du inte längre överklaga. Så här överklagar du ett politiskt beslut  Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.>

På varje anslag ser du vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat, när det lagts upp på anslagstavlan och var protokollet finns tillgängligt.

Vad är en kungörelse?
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av Direktionen.

Direktionens sammanträdestider 2024

Fredag 13 september
Sammanträdeshandlingar >

Fredag 25 oktober
inkl Delregionalt kollektivtrafikråd
Sammanträdeshandlingar >

Fredag 6 december kl 9–12
inkl budget 2025
Sammanträdeshandlingar >

Protokoll från Direktionens sammanträden

Direktionens sammanträde 2024-03-01
Protokoll > Pdf, 460.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2024-04-26
Protokoll > Pdf, 532.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-05-24
Protokoll > Pdf, 540.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-09-13
Protokoll >

Direktionens sammanträde 2023-10-25
Protokoll >

Direktionens sammanträde 2023-12-06
Protokoll >

Direktionens sammanträde 2023-01-27
Protokoll > Pdf, 552.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-03-03
Protokoll > Pdf, 624 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-04-14
Protokoll > Pdf, 479.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-06-09
Protokoll > Pdf, 554 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-09-29
Protokoll > Pdf, 674 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-10-20
Protokoll > Pdf, 821.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2023-12-08
Protokoll > Pdf, 593.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2020-02-28
Protokoll > Pdf, 298.8 kB.

Direktionens sammanträde 2020-04-24
Protokoll > Pdf, 333.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2020-06-05
Protokoll > Pdf, 318 kB.

Direktionens sammanträde 2020-09-18
Protokoll > Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2020-10-23
Protokoll > Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 2020-12-11
Protokoll > Pdf, 336.9 kB.

Direktionens sammanträde 20190205
Protokoll > Pdf, 223.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20190222
Protokoll > Pdf, 286.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20190416
Protokoll > Pdf, 193.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20190614
Protokoll > Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20190927
Protokoll > Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20191108
Protokoll > Pdf, 287.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20191206
Protokoll > Pdf, 179.3 kB.

Direktionens sammanträde 20170602
Protokoll > Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20170330
Protokoll > Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20170224
Protokoll >  Pdf, 443.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20161209
Protokoll > Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20161102
Protokoll > Pdf, 389.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20160929
Protokoll >  Pdf, 318.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 201600603
Protokoll > Pdf, 443.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20160429
Protokoll > Pdf, 188.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20160226
Protokoll >  Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.


Direktionens sammanträde 20150508
Protokoll > Pdf, 114.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20150227
Protokoll > Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20150130
Protokoll > Pdf, 180.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20141204
Protokoll > Pdf, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20141023
Protokoll > Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20140923
Protokoll > Pdf, 193.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20140605
Protokoll > Pdf, 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20140404
Protokoll > Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20140206
Protokoll > Pdf, 158.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20131206
Protokoll > Pdf, 146.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20131108
Protokoll > Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20130920
Protokoll > Pdf, 156.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20130530
Protokoll > Pdf, 433.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20130412
Protokoll > Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20130208
Protokoll > Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20121207
Protokoll > Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20121109
Protokoll > Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20120907
Protokoll > Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20120613
Protokoll > Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20120504
Protokoll > Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20120328
Protokoll > Pdf, 314.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20120302
Protokoll > Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktionens sammanträde 20120126
Protokoll > Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.