Boråsregionen

Nätverk och arbetsgrupper

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla regionen och att främja och stödja kommunernas samverkan.

För att säkerställa uppdraget driver och stödjer Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ett flertal nätverk som vänder sig till tjänstepersoner i våra medlemskommuner.Miljö och samhällsbyggnad

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschefer

Johanna Dalqvist

Samhällsplanerare

Johanna Dalqvist

Delregionalt kollektivtrafikråd för tjänstemän

Karin Björklind

Infrastruktur

Johanna Dalqvist/Karin Björklind

Miljöstrategisk samverkan

Sandra Johansson

Gemensam Avfallsplan

Anna StrannegårdUtbildning och kompetens


Skolchefer

EvaLotta Petersson

Kompetensråd

EvaLotta Petersson

Regionalt vård- och omsorgscollege i Sjuhärad

Christina Player Pellby

Studie och yrkesvägledning

EvaLotta Petersson

Kommunala aktivitetsansvaret

Mikael Szanto

Elevhälsochefsnätverk

Sara LindebergVälfärd


Förvaltningschefer Välfärd

Helen Nordling

Äldreomsorg

Andreas Svensson

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

Sara Esbjörnson

Funktionshinder

Sara Esbjörnson

Millenium kommun

Madelene AlfinssonKultur


Kulturchefsnätverk

Lisa Haeger

Kultursamordnarnätverk

Lisa Haeger

Bibliotekschefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturskolechefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturarv Sjuhärad

Lisa HaegerDigitalisering och informationsförvaltning


eSamhälle

Vakant

Informationssäkerhet

Vakant

Digitaliseringsnätverk Välfärd

Andreas Svensson

E-arkiv i Sjuhärad

Öywind ThornanderNäringsliv och besöksnäring


Business Region Borås

Maria Jerenvik

Besöksnäringsansvariga

EvaLotta PeterssonÖvriga nätverk


Kommunchefer

Magnus Haggren