Boråsregionen

Förstudiemedel

Under perioden 16 februari - 31 mars 2022 går det att ansöka om förstudiemedel från Boråsregionen. Beslut om fördelning av förstudiemedel tas senast 30 april 2022.

En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras. Tidsgränsen för förstudier är ett år.

Maxbelopp att söka är 100 000kr. Medel kan sökas inom tillväxt, miljö och kultur. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030, Klimat 2030 och Boråsregionens kulturplan styr fördelning och prioritering av beviljade förstudier.

Resultatet av förstudien ska fungera som projektförslag och svara på hur projektet planeras att genomföras med utgångspunkt från ovan nämnda styrdokument. Tidsbegränsning är längst ett år och ett belopp på max 100 000 kr kan sökas.

Såhär söker du

  • För att ansöka om medel använder du blanketten Öppnas i nytt fönster.
  • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
  • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
  • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2022 + namn”