Boråsregionen

Kultur

Kultur ska vara ett horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och planering, jämsides med jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och internationalisering. Kultur ska vara närvarande i alla kommunala beredningar och en självklar del av samhällsplaneringen. De kommunala förvaltningarnas övergripande samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen ska bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapa ett attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. Det kulturella perspektivet bör skrivas in redan i målbeskrivningen av nya projekt och i den kommunala planeringen.
Kommunerna står för den största delen av kulturens resurser i regionen och har det kulturpolitiska ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansierade kulturverksamheten i regionen. Varje kommun beslutar om sin kulturpolitiska inriktning. All kulturverksamhet äger rum i en kommun.

Kommunalförbundets uppgift är att skapa nya partnerskap/nätverk som stärker och lyfter fram kulturens betydelse i delregionalt utvecklingsarbete tillsammans med aktörer från utbildning, kultur, näringsliv och civilsamhälle. Välkommen att höra av dig om du har projektidéer eller frågor.

Vi arbetar enligt den delregionala kulturplanen som du kan läsa mer om här:

Regional kulturplan Öppnas i nytt fönster.

Kontakta regionutvecklare för kultur, Lisa Haeger, om du vill veta mer >