Boråsregionen

Västsvenska etableringar för grön omställning, VEGO

Projektägare: Västra Götalandsregionen
Projektperiod: 2023-09-01-2026-12-31
Kontaktperson: Linda Bergholtz

Boråsregionen ingår i en satsning kopplad till Business Region Borås verksamhet som ska öka samarbetet kring etableringar för grön omställning i Västra Götaland.

Näringslivet i Västsverige befinner sig i en omvandling med elektrifiering och cirkularitet som ledord. Det kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar. Satsningen ska stötta omvandlingen genom ökat samarbete kring etableringar för grön omställning.

Syftet med satsningen är att utveckla samverkan mellan Västra Götalands etablerings- och exportfrämjare för att marknadsföra Västra Götaland inom den gröna omställningen samt attrahera hållbara företagsetableringar och investeringar. Genom arbetet vill parterna stärka de proaktiva investeringsfrämjande verksamheterna i regionen, för fler och strategiskt hållbara investeringar och etableringar inom den gröna omställningen. Målet är att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt, konkurrenskraft och skapandet av fler arbetstillfällen. På så vis ska Västra Götaland bli en än mer attraktiv plats att investera i.

Satsningen påbörjades i september 2023 och kommer att pågå till och med sista december 2026. Målgrupp för projektet är små och medelstora företag som idag verkar inom Västsverige samt företag och investerare inom gröna näringar som vill investera genom etablering eller expansion.

Arbetet kommer utgå från fyra arbetspaket:

  • Industristruktur och värdekedjor – analys och planering
  • Ökad offertberedskap – samspel med kommuner och andra intressenter
  • Expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv
  • Investeringsfrämjande – marknadsbearbetning

Samarbete inom Västra Götalandsregionen

Satsningen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Business Region Göteborg samt Sjuhärads kommunalförbund. Inom ramen för satsningen kommer andra organisationer, kopplade till den gröna omställningen att engageras. I Boråsregionen kommer satsningen att drivas inom ramen för Business Region Borås arbete.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen samt Regionalfonden Västsverige, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg och Skaraborgs kommunalförbund. Den totala satsningen är 33,5 miljoner kronor under en treårsperiod.