Boråsregionen

Temp

Regional kulturskola

Under 2021 gjordes en förstudie, finansierad av Boråsregionen där en extern utredare undersökte hur förutsättningarna för ett gemensamt arbete mellan Kulturskolorna i Sjuhärad kunde genomföras. Rapporten landade väl bland de kulturskolor som varit initiativtagare och det väcktes ett intresse att fortsätta arbeta med de frågor som kom upp som förslag på vidareutveckling.


Regional Kulturskolesamverkan i Sjuhärad

Samverkan

Kulturskolesamverkan i Sjuhärad är regional samverkan mellan Borås, Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn, Vårgårda, Herrjunga och Marks kulturskolor.

Syftet är att stärka det gemensamma arbetet med barn och ungas tillgång till kultur.

Visionen- Från den delregionala kulturplanen

Visionen för samverkan mellan kulturskolorna i Boråsregionen är ”Sjuhärad – gränslösa musikoch kulturskolor för ett brett och rikt kulturliv i Boråsregionen”.
Kulturskolorna vill spegla den tid vi lever i och kulturskolorna ska vara platsen där barnen i Sjuhärad upptäcker estetiska uttrycksformer och utvecklar sin skapande förmåga. Det är viktigt att barnen som deltar i kulturskolornas verksamhet har roligt, känner sig viktiga och delaktiga och inkluderade i verksamheten. Tillsammans utvecklar kulturskolorna kompetenser och organiserar sig och lär av varandra. De samverkar med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor och högskolor, det fria kulturlivet och kulturinstitutioner nationellt och internationellt. Regional
samverkan leder till ett bredare utbud av estetiska uttryck för barn och ungdomar. Samarbete över kommungränserna bidrar till kompetensförsörjning.

För mer information kontakta Utvecklingsledare Anna Rådvik Sanner här

Eller Kulturstrateg Lisa Haeger här

Läs gärna om utbudet inom Kulturskolesamverkan här:

Borås Kulturskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.