Boråsregionen

Hur vi jobbar med Kulturprojekt

Vill du söka kulturbidrag? Videon beskriver utmaningar och svårigheter kring att söka kulturmedel, med fokus på Sjuhärad

 

 

 

Filmen är producerad av EkoVera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom ramen av det uppdrag av en förstudie som inventerade vilket behov av stöttning som kommuner och kulturutövare hade behov av inom projektutveckling och finansiering.


Temp

Kulturprojekt

Kulturutvecklare Projekt och Finansiering

Under hösten 2023 har det tillsammans med medlemskommunerna inrättats en tjänst på kommunalförbundet. Kulturutvecklarens uppgift är att bistå vid kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria kulturlivet.

Avsikten inom funktionen är att samverka med närliggande områden såsom kulturella kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa samt att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några.


Utvecklingsmedel för kultur

Inom ramen för kultursamverkans modellen finns det medel att söka som ligger i linje med den delregionala kulturplanen i Boråsregionen.

Just nu finns ingen aktuell utlysning.

Tag kontakt med kulturstrategen om ni har frågor.

De delregionala utvecklingsmedlen är avsedda att stödja samverkansprojekt som bidrar till utveckling inom kulturområdet i Sjuhärad. Projektens insatser ska vara i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och Boråsregionens kulturplan. De ska beröra tre eller fler kommuner.

Minst 50 % medfinansiering krävs. Projektidéerna ska vara tydligt avgränsade i sitt genomförande samt tidsbegränsade.

Förstudiemedel

Det finns också möjlighet att söka medel för en förstudie. Mer information finns här:

Förstudiemedel - Boråsregionen (borasregionen.se) Länk till annan webbplats.