Boråsregionen

Temp

Kulturprojekt

Finansieringslots

Sedan hösten 2023 finns den kommungemensamma satsningen Finansieringslots Kultur på plats hos Boråsregionen. Det är en stödfunktionen vars syfte är att fler kulturaktörer i Sjuhärad utvecklar sina projekt och söker projektmedel. Lotsen kan hjälpa till på ett flertal sätt, bland annat genom coachning i ansökningsprocesser, bolla idéer och ge tips på ansökningar, matcha ihop aktörer i de olika kommunerna, ge tips på stöd och arrangera kunskapshöjande insatser i ansökningsförfarande. Lotsen arbetar med en bred målgrupp, både kommuner, civilsamhälle och KKB.

Har du ett projekt på gång och vill prata med någon om det?
Hör av dig till stella.eriksson@borasregionen.se

Vill du ha nyhetsbrev om aktuella stöd och projektutveckling från Finansieringslots Kultur? Skriv din adress nedan så är du med from nästa utskick