Boråsregionen

Dataskyddsombud

Med gemensamma dataskyddsombud får hela regionen samma stöd kring dataskyddsfrågor.

Varför Dataskyddsombud
Syftet med verksamheten är att bevaka en rättssäker och korrekt hantering av den personliga integriteten. Målet är att medborgare och kommunalt anställda ska känna sig trygga med hur deras personliga uppgifter hanteras.

Dataskyddsombudens viktigaste uppgift är att ge råd och stöd till de kommunala verksamheterna om hur de bäst tillvaratar och skyddar den personliga integriteten på ett lagligt och korrekt sätt samt att genom olika former av granskningar följa upp efterlevnaden. Dessutom är vi ombud gentemot alla enskilda vars personliga uppgifter hanteras inom den kommunala sfären.

Samverkande perspektiv
Förutom att vara stödjande i rådgivningen är det också viktigt att upprätthålla en hög integritet och agera oberoende likaväl som förtroendefullt gentemot de vi granskar och stöttar. Följande modell visar därför hur vi samverkar och samtidigt upprätthåller olika ansvar:

  • I den gröna ringen sker det dagliga arbetet i respektive förvaltning och kommunalt bolag där ansvaret för att tillämpa och följa Dataskyddsförordningen ligger.

  • I den röda ringen skapas olika metoder, arbetssätt och verktyg i syfte att underlätta och förbättra resultaten i verksamheten.

  • I den blå ringen är Dataskyddsombuden placerade i sin fristående och oberoende roll för att vara både rådgivande och granskande till verksamheten. På detta sätt så hamnar vi aldrig i situationen att vi granskar något som vi själva tagit fram.

(Vid den blå ringen hade det även kunnat stå Revisorer, Skolinspektörer m.fl.)


DSO Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev så skicka ett mejl till dso@borasregionen.se från den mejladress du vill ha som mottagare.

Tillgänglighet

Normala ärenden ska vi hantera inom 5 arbetsdagar. Utanför normal arbetstid, vid semestertider och helger kontrolleras epost och telefonsvarare minst en gång per dygn för att hantera personuppgiftsincidenter eller andra brådskande ärenden.

Epost: dso@borasregionen.se

Telefon:
Magnus Blomqvist 070-948 78 36
Dan Bodin 070-948 73 31

Integritetsskyddsmyndigheten nås på telefon 08-657 61 00 eller imy@imy.se