Text Fokus Boråsregionen

FOKUS Boråsregionen

FOKUS Boråsregionen är en dag att samlas för vårt gemensamma
arbete med att skapa en hållbar regional utveckling. Under dagen skapar vi en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans med utgångspunkt i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030.

FOKUS Boråsregionen arrangeras årligen. Målgrupp för arrangemanget är politiker, tjänstepersoner, näringsliv och övriga aktörer som arbetar för regional utveckling.

FOKUS-dag Boråsregionen 9 november på Borås kongress

I år har FOKUS-dagen tema strategisk kompetensförsörjning. Läs mer här.

Tidigare FOKUS-dagar

FOKUS Boråsregionen 10 november 2021

Den 10 november samlades politiker, tjänstepersoner, och andra aktörer för att ta vidare vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling.

Vi hörde professor John Holmberg från Chalmers, prata om "Hur kan vi konkret arbeta med omställning av komplexa system?" samt Erik Hernberg från Kairos Future om "Hållbarhet 2020-2025 i klimat- och corona-krisens spår".

Efter att vi lyft blicken med hjälp av dessa föredragshållare gick eftermiddagen i samtalens och idéernas tecken. Bra samtal som bådar gott får det fortsatta arbetet.