Boråsregionen

Temp

Illustration: Clara Borggren

Kulturplan Sjuhärad

Sjuhäradsbygden är en benämning på södra Västergötland. Bygden omfattar historiskt de sju häraderna Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. Numera räknas kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda till Sjuhärad.

Historiskt är Sjuhärad en gränsbygd formad av handel, småskalig industri och konflikter, men också av självtillit och samverkan. Här finns en initiativkraft och företagsamhet som präglat bygden genom åren. Man har en vana att ta emot nykomlingar. Allt detta påverkar och formar kulturlivet i Sjuhärad. Det ger det även utvecklingsmöjligheter.

Sjuhäradsbygden vill vara en kreativ delregion där kulturutövare, konstnärer, föreningar, företag, skolor, akademi och offentlig sektor samverkar. Här råder en dynamisk relation mellan stad och land. Kreativa stadsmiljöer och ung samtidskonst på landsbygden förstärker varandra och frigör Sjuhärads utvecklingspotential. Ett brett och spetsigt kulturliv, där många invånare är aktiva och medskapande, bidrar till delregionens långsiktigt hållbara utveckling.

Kommunerna i Sjuhäradsbygden samverkar genom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Tillsammans utarbetar man en kulturplan och har enats om följande vision :

”Ett rikt kulturliv påverkar inte bara en orts attraktionskraft och identitet utan också människors hälsa, socialt hållbar utveckling och innovationskraft. Tillsammans förnyar vi och utvecklar Sjuhärad med konst, kultur och kreativitet.”


Temp

Illustration: Clara Borggren

Prioriterade områden

På kulturområdet har Boråsregionen sex prioriteringar. Vi vill satsa extra på barn och ungas rätt till kultur, på kulturskolan och på bibliotek, demokrati och läsfrämjande. Vidare vill vi arbeta med kulturens roll som samhällsbyggare och med dess betydelse för lokal utveckling och lokalt engagemang.

Klicka på länkarna för att läsa mer:

Barn och ungas rätt till kultur

Kulturskola

Bibliotek, demokrati och läsfrämjande

Kultur och samhällsbygge

Kultur och lokal utveckling

Kultur och lokalt engagemang