Bild

Stort tack till alla som deltog på årets FOKUS-dag!

2023-11-14

Den 10 november gick årets regionala utvecklingskonferens FOKUS Boråsregionen av stapeln. Annette Carlson, 1 vice ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inledde dagen med att hälsa välkommen till de 150 deltagarna som hade samlats på Borås Kongress för att lära sig mer och gå vilse tillsammans under temat AI och tech!

AI - hot eller möjlighet?

Under det första passet AI - hot eller möjlighet inledde Anett Kansanen med en grund till AI. Vad är AI? Vilka hot och möjligheter finns det? Kan maskiner tänka? Tydligt är att det finns mycket hot och nya frågor att ta ställning till kopplat till bland annat etik och virtuell integritet men också att det finns fantastiska möjligheter inom väldigt många olika branscher och områden.

Göran Lobell och kreatören Magnus Bylund visade på hur snabbt utvecklingen går när alla deltagare fick vara med och rösta på vilka av bilderna som var AI-genererade. Det visade sig att det inte var helt enkelt och nu har de AI-genererade bilderna till och med blivit så bra att de är imperfekta. Därefter demonstrerade Magnus hur AI-verktyg förenklar arbetet med bildredigering i verktyg som Photoshop. Skrämmade enkelt att manipulera bilder med hjälp av AI vilket leder till många nya frågor. Vem äger egentligen rätten till en AI-genererad bild? Såhär säker Patent och registreringsverket:

"För att man ska kunna få upphovsrätt krävs att den som skapat verket är människa, och har kunnat göra fria kreativa val. Därför har ingen upphovsrätt på en bild helt framställd med ett AI-verktyg där du bett datorn skapa en bild utifrån en textinstruktion"

Dags att AI-generera årets julkort!

När vi fått oss en grund till vad som man kan skapa med hjälp av generativ AI var det dags att rent praktiskt testa själv. Göran Lobell ledde oss genom dagens tävlingsmoment med uppgift att med hjälp av en AI robot skapa bästa bilden under temat "Årets julkort".

Medans det intensiva arbetet pågick att skriva promptar och generera julkort serverades snittar och cider från Herrljunga cider som mingelfika. Tre skärmar hade placerats utanför lokalen där det gick att få hjälp. Vinnare blev Ulricehamns RobbIT som firade jul skapad av Amanda Hörndahl - grattis! Det vinnande bidraget skrevs ut och alla deltagare fick med sig det hem.

Årets julkort
Dela:

En inkluderande tech-bransch – så säkrar vi kompetens, välmående och långsiktig innovationshöjd

Susanna Glenndahl Thorslund gav oss en inblick i hur tech-branschen ser ut idag. Branschen har fortfarande en väg att vandra vad gäller jämställdhet. Topp tre skäl för kvinnor idag att lämna tech-branschen 2023 är; ojämställda förutsättningar och bristande utvecklingsmöjligheter, exkluderande och sexistiska arbetsplatskulturer samt brist på work-life balance. Vidare visar det sig att den data som genereras har stora biases. Siffrorna visar hur otroligt viktigt att arbeta för en inkluderande arbetsplats då inkluderande organisationer har 35% bättre resultat, 83% högre medarbetarengagemang och 76% anser att jämställdhet och inkludering är viktigt när det väljer jobb.

Vi fick också ett intro till Rewrite the code - en digital buffé av verktyg för att skapa en inkluderande tech-bransch framtagen av Women in Tech Gothenburg – inspirerande för alla verksamhetsområden! Klicka här för > Rewrite the Code-Verktygslådan.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Susannas tre takeaways:

  • Ojämställda strukturer är kraftfulla men kan förändras
  • Ansvar, rättvisa och inkludering viktigare än någonsin
  • Potentialen är enorm

Klicka här för att komma åt presentationen i sin helhet (pdf) Länk till annan webbplats.

Morgondagens tech-kompetens

Niklas Hedin spinner vidare på Susannas viktiga inlägg kring inkludering och trycker på att om en organisation vill ha en bred kompetens måste många faktorer spela in, ålder, kön och olika kulturer är bara några exempel. Den nya generationen är digitala invånare vilket innebär att de lärt sig digitala hjälpmedel redan från väldigt ung ålder. De växer också upp med samma referensramar. Den äldre generationen har en inkompetens om vad som pågår och här det viktigt att inse att unga människor är en otrolig kompetenstillgång.

Niklas lyfter att kompetensen bor i rummet. Det är vi som är i rummet som kan våra verksamheter och därmed måste ta ansvar, det går inte att tänka att någon annan ska ta ansvar för att få koll på den nya digitala utvecklingen, som AI utan all förändring startar med oss.

Det enda vi vet är att det är annorlunda imorgon – måste jobba ihop och inse att kompetens är något som vi skapar förutsättningar för själva. Niklas uppmanar oss alla att experimentera och söka samverkan på bred front. Vi behöver gå vilse – tillsammans!

Techarena Borås

Techarena Borås

Avslutningsvis presenterade Techarena Borås sitt arbete med att utveckla en gemensam forsknings- och innovationsmodell för att stärka samverkan mellan studenter och näringsliv samt att förbättra kurser och utbildningsprogram som stödjer utveckling av regionens tech-kompetenser. Techarenan vill nå ut bredare till fler kommuner i Sjuhärad och små och medelstora företag - ett erbjudande för bra för att motstå!

Stort tack till alla som deltog på FOKUS 2023!

Stort tack alla som på något sätt deltog, som deltagare, presentatör, moderator, tekniker - tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!