Bild

Stor potential i Sjuhärad för produktion av vind- och solkraft

2024-03-12

Idag är elanvändningen i Västra Götaland långt högre än elproduktionen. Den pågående elektrifieringen inom industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kommer att öka ytterligare. I Sjuhärads kommuner produceras cirka 0,5 terawattimmar per år (TWh/år) vilket motsvarar 20 procent av den el som förbrukas. Detta faktum är en av anledningarna till att Boråsregionen låtit se över områden i medlemskommunerna som kan vara lämpliga för vind- och solkraftsproduktion.

- Det här är ett led i vårt arbete med den regionala energiöverenskommelsen där vi nu blir först ut med att identifiera lämpliga områden för sol- och vindkraft. Med den snabbt växande efterfrågan på el i Västra Götaland är detta en viktig insats för att bidra till omställningen, säger Ulf Olsson (S), ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Potentialen för vind- och solkraftsproduktion i Sjuhärad kan vara så hög som 16 TWh/år om alla identifierade ytor används effektivt för etableringar. Det framgår av en nyligen genomförd analys som tagits fram av Sweco på uppdrag av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samarbete med medlemskommunerna.

Samarbete viktigt för att planera energiförsörjningen

Analysen pekar ut 31 områden för vindkraft och 69 områden för solkraft bara i Sjuhärad. Flera av dessa områden är kommunöverskridande. Orsaken till det större antalet områden för solkraft jämfört med vindkraft är att det finns färre faktorer att ta hänsyn till när det gäller solkraft, vilket resulterar i fler lämpliga platser för potentiella etableringar.

- Det är glädjande siffror som presenteras och de bör i nuläget endast tolkas som ett underlag för att beskriva vilken potential som finns. Analysen i sig är viktig som planeringsunderlag i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser och ger en bra indikation på hur våra medlemskommuner kan samarbeta för att säkra vår energiförsörjning, säger Sandra Johansson, regionutvecklare på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Elbehovet ökar – fördubblas till 2030

De närmsta decennierna förutspås mer än en fördubbling av elbehovet i Västra Götaland, en tredubbling till 2045. En viktig drivkraft för elektrifiering är att få bort dagens beroende av fossila energikällor. Det ökande kravet på elproduktion och överföring är kritiskt för att möta den pågående omställningen inom industri- och transportsektorerna. Kommunernas utveckling inom energifrågan är avgörande för att få till en förändring. En trygg och konstant energiförsörjning är av yttersta vikt för både befintliga och nya näringsverksamheter i regionen.

- För att behålla våra företag och skapa ett hållbart näringsliv ser vi att analysen är en pusselbit i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för den gröna omställningen, säger Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda.

Krävs mer fossilfri elproduktion och snabb utbyggnad av el

Analysen har tagits fram med stöd av Västra Götalandsregionens satsning Kommunernas elektrifieringsresa som startade 2023 och pågår till 2026. Processledare för satsningen är Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park. Syftet med satsningen är bland annat att stötta regionens kommuner att identifiera lämpliga områden för fördjupad utredning av vind- och solkraft för att främja lokal elproduktion och pålitlig energiförsörjning.

Sedan 2020 har Sjuhärads kommunalförbund arbetat med omställning genom initiativet Fossilfri Boråsregion. Nyligen antogs även en gemensam energiöverenskommelse mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen för att snabba på utbyggnaden av elproduktion i de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Ulf Olsson (S) ordförande Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Annette Carlson (M) 1e vice ordförande Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ulf Dahlberg (S) 2e vice ordförande Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Bengt Hilmersson (C) ledamot Direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

 

Kontaktperson
Sandra Johansson, Regionutvecklare Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
sandra.johansson@borasregionen.se

Sakkunnig
Magnus Kuschel, Innovationsledare Energikontor Väst / Innovatum Science Park
magnus.kuschel@innovatum.se

 

Rapport Potential för vind- och solkraft i Sjuhärad Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande 20240312 Pdf, 304.9 kB.

 

Mer information:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett av fyra kommunalförbund i Västra Götaland. Direktionen är det högsta beslutande organet och består av representanter från medlemskommunerna. Medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner. Varberg är adjungerad medlem. Länk Länk till annan webbplats.

Fossilfri Boråsregion är ett initiativ som drivits av Sjuhärads kommunalförbund sedan 2020 med syfte att bidra till att ställa om till en fossiloberoende transportsektor och skapa en trygg energiförsörjning i Sjuhärad. Satsningen har finansierats av kommunalförbundet och VGR. Länk Länk till annan webbplats.

Energianvändningen i Sjuhärad ligger på cirka 5,3 TWh/år varav 1,5 TWh/år är baserad på fossila källor. Industrin och transportsektorn är de största förbrukarna av fossilenergi. I Sjuhärad produceras cirka 0,5 TWh/år el från vindkraft, vattenkraft, kraftvärme och solkraft. Det är cirka 20 procent av den el som förbrukas i Sjuhärad per år. 80 procent (1,6 TWh/år) av elen importeras till Sjuhärad.

Mer information om Elektrifieringsresan och den Regionala energiöverenskommelsen se länkarna nedan:

Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: ”Ett viktigt steg” - Västra Götalandsregionen (newsmachine.com) Länk till annan webbplats.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/elektrifiering/elproduktion/ Länk till annan webbplats.

www.energikontorvast.se/elektrifieringsresan Länk till annan webbplats.

Bild på logga