Boråsregionen

Omställning till Fossilfritt

Här hittar ni information kring hur man kan ställa om. Sidorna uppdateras hela tiden. Kontakta projektledarna om ni har några önskemål eller information.

Laddinfrastruktur

Här finner ni information kring laddinfrastruktur

Upphandling

Här finner ni tips på kring upphandling.

Finansiering

Var kan man söka stöd till omställningen?
Vem kan söka?
Hur söker jag?

Policy & Styrdokument

Information kring policys och styrdokument.

Trygg Elförsörjning

Här kan du läsa mer om arbetet tillsammans med Bussness Region Borås kring Trygg Elförsörjning